https://apotekreceptfritt.com/
Digitalizácia
  Analógové videozáznamy a zvukové záznamy strácajú následkom fyzického a chemického stárnutia postupom času kvalitu, často dochádza k nenávratnej degradácii záznamov. Digitalizácia je proces prevodu analógových a celuloidných video- a zvukových záznamov na moderné digitálne nosiče CD, DVD, Blue-ray alebo na nekomprimovaný RAW AVI formát. Digitalizované záznamy tak ďalej nestarnú, nepodliehajú opotrebovaniu a ich kvalita sa časom už vôbec nemení.

 digi_3_copy.png

line.gif

 

Výhoda digitalizovaných záznamov

 

• Odolnosť voči stárnutiu

• Kvalita je nemenná aj s odstupom času

• Kompatibilita na CD, DVD, Blue-ray prehrávačoch

• Kompatibilita na multimediálnych prehrávačoch a televízoroch

• Možnosť ďalších úprav (strih, colorovanie)

 
 prepis_vhs.jpg

 

 

Ponúkame digitalizáciu

 

 

 mini_vhs.jpg    VIDEOKAZETY:  S-VHS, VHS, S-VHS-C, VHS-C, Video8, Hi8, Digital8, MiniDV
 mini_casette.jpg

   ZVUKOVÉ PÁSKY, PLATNE:  audiokazety, kotúčové magnetofónové pásy, 

                                                gramofónové platne

 mini_16mm.jpg    CELLULOIDNÉ KOTÚČOVÉ FILMY:  8mm, 16mm
 mini_photo2.jpg

   FOTOGRAFIE:  negatívy a pozitívy všetkých rozmerov, fotografia na paprieri

 

Digitalizované záznamy dodávame na spoľahlivých CD / DVD / Blue-ray nosičoch, alebo dohodou na SSD, HDD.

 

line.gif

 

 digitalized_videoframe.jpg

Pri prepise videomateriálov

je v cene zahrnutá základná úprava jasu, kontrastu, saturácie a ostrosti, (horizontálne i vertikálne zvlášť prispôsobené), 2D potlačenie šumu v obraze, potlačenie šumu vo zvuku.

 

 

/Rekalibrácia (úprava technických vád pri vzniku - natočení záznamu /zle nastavená biela – obraz je príliš modrý alebo žltý, nestabilné farby/) nie je súčasťou základnej úpravy, jedná sa o osobitne doobjednateľnú službu ProRet./

 waveform.jpg

 

Pri prepise audiomateriálov je v cene základná úprava hladiny zvuku, potlačenie šumu a potlačenie praskania.

 

 

   Pri digitalizácii filmových a fotografických materiálov je v cene základný retuš, automatizovaná odstránenie prachu a škrabancov.

 

- Úprava ťažko poškodených filmov a fotografií je osobitná doobjednateľná služba.

 

line.gif

 

 

Reštaurovanie fotografií a Rekalibrácia videozáznamov

 

 

 

Reštaurovanie fotografií

- Je spoplatnené individuálne, cenu vieme poskytnúť len po analýze obrazu a odhade náročnosti spracúvania.

 

Colorovanie historických fotografií

 

 

 

 

restaurovanie_fotografii.jpg

 

 

 

Služba ProRet - Rekalibrácia videozáznamov - úprava technických vád pri vzniku - natočení záznamu /zle nastavená biela – obraz je príliš modrý alebo žltý, nestabilné farby/ + 3D potlačenie šumu, vyváženie zvuku, vyčistenie zvukovej stopy, potlačenie šumu a brumu.

 

Váš originálny záznam ostane nepoškodený.

 line.gif

 

SERVIS

 

S každým záznamom pracujeme individuálne, diagnostikujeme ho a pred digitalizáciou na ňom vykonáme potrebné základné úkony /čistenie, prípadne lepenie zavádzacej pásky/. Ak je nosič alebo záznam v zlom technickom stave a je na ňom potrebné vykonať ďalšie úkony, kontaktujeme Vás predtým a informujeme o tom /napr. výmena kazetového tela, lepenie pásky, alebo v prípade celuloidu hĺbkove čistenie, prípadne mäkčenie filmu/.