https://apotekreceptfritt.com/
C.A.W. studio

 

   Naše štúdio vzniklo v roku 2004 spojením kreatívnych nadšencov a skúsených odborníkov. Spoločne sme začali vyrábať publicistické a spravodajské šoty pre celoštátne televízie. Náš tvorivý team postupne vybudoval moderné štúdio, ktoré úspešne zaujalo miesto v rámci slovenskej audiovízie. V roku 2006 sme medzi prvými na Slovensku začali s výrobou HD videoprodukcií. Samozrejmosťou je neustála obnova našej techniky a zdokonaľovanie štýlu snímania a strihu.
 hm.jpg

 

 

 

 

Dokumentárna divízia

 

   Vznikla v roku 2005, pod vedením režiséra Attilu Vörösa. Zaujímavosti, história, príroda, ľudia, osudy, príbehy, záhady. Všetko, čo diváka osloví, je pre nás výzvou. Je to najmä o kreativite, tvorivosti, nápadoch a ich spracovaní. Motiváciou sú pre nás aj rôzne ocenenia našich dokumentov, ktoré sme získali na filmových festivaloch doma i v zahraničí.

   Štúdio CAW ročne vyrobí niekoľko dokumentárnych filmov, ktoré sú distribuované do celoštátnych televízií doma i v zahraničí.

 

 

 

 

docu_1.jpg

 
line.gif
 

Divízia spravodajstva a publicistiky

 

    Naše štúdio rozšírilo v roku 2006 na základe dopytu celoštátnych televízií svoje portfólio o spravodajskú a publicistickú tvorbu. Disponujeme mobilnými strižňami, pomocou nich vieme priamo v

teréne spracúvať a posielať spravodajské príspevky. Nadviazali sme spoluprácu so Slovenskou televíziou a so spravodajskou televíziou TA3. Pre obidve televízie sme vyrobili množstvo publicistických a

spravodajských reportáží s rôznorodou tematikou.

     Štúdio nadviazalo spoluprácu aj so zahraničnými televíziami MTV,

TV DUNA  /Maďarsko/, pre ktoré spracúva zaujímavé témy nielen z regiónu Gemera, ale aj z celého Slovenska. Rôzne zaujímavosti sa tak v podobe spracovaných reportáží dostanú k divákom aj za hranicami Slovenska.

 

 spravodajstvo_2.jpg

 

spravodajstvo_1.jpg

 

 

 

 

line.gif

Digitalizačná divízia

 

    Pri výrobe dokumentárnych filmov sme často pracovali s archívnym materiálom, ktorý sme získali od rôznych zberateľov, organizácií, no ktoré boli v zlom technickom stave. Rozhodli sme sa podieľať na záchrane kultúrneho dedičstva a začali sme investovať do digitalizačných technológií. Naše štúdio ako jediné v Banskobys-trickom kraji disponuje špecializovaným digitalizačným laboratóriom.

   Digitalizujeme aj ťažko poškodené fotografie, filmové záznamy, staré videokazety, zvukové nahrávky a pod. Digitalizačná divízia spolupracuje aj s občianskym združením ARS FORUM a ročne zachráni stovky vzácnych historických záznamov pre budúce generácie.

   Na základe veľkého záujmu sprístupnilo štúdio CAW tieto služby aj pre verejnosť, robíme aj občianske zákazky.

 

 

digi_1.jpg

 

digi_2.jpg